Фокусът на учителя е насочен изцяло към Вас. Това позволява да се изготви програма, отговаряща изцяло на вашите нужди и предпочитания.